Blog

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Red i haos – matematika prirode

Čovek je jedno od čuda prirode. Ipak, elementi i jedinjenja od kojih je sazdan sasvim su obični. Tako oko 99 odsto ljudskog tela čine vazduh, voda i krečnjak, s tragovima drugih, nešto ređih elemenata kao što su: gvožđe, cink, fosfor i sumpor.

Saznajte više.

Photo: Christopher Carson

Toplotni kapacitet Božićnog praseta

Da li ste se ikada zapitali koliko energije treba uložiti u pečenje jednog Božićnog praseta?

saznajte više

Hemija ljubavi

Hemija ljubavi

Na jednom od termina eksperimentalnih vežbi iz organske hemije par radoznalih studenata Fakulteta za fizičku hemiju (radoznalih = koristili su svaki trenutak nepažnje asistenta ili tehničara da bi preturali po laboratoriji u potrazi za nečim što bi im bilo zanimljivo) naletelo je na prašnjave, staklene ampule ispunjene nekim providnim rastvorom. 

saznajte više

Često vidimo samo vrh sante leda

Često vidimo samo vrh sante leda

Gotovo uvek je tako u životu. Da li je za to kriva naša površnost, naše emocije ili fizika? Nisam ekspert za emocije, ali za fiziku pomalo jesam.

saznajte više

Kako to rade matematičari, a kako fizičari?

Kako to rade matematičari, a kako fizičari?

Za savršenu jelku potrebno je pažljivo izabrati broj kugli, dužinu ukrasnih traka, sijalica i naravno visinu ukrasa na vrhu.

saznajte više

U potrazi za zvezdama

U potrazi za zvezdama

Od uvek je neka misteriozna veza povezivala ljude i zvezde – po njima su se gradile piramide, po njima smo se orijentisali, po njima jemoždačak i Stounhendž pravljen… Davali smo im značenje, povezivali ih sa bogovima, mitovima i pričama, pa i kreirali natalne karte i po njemu se ponašali. Čak je i čuveni Albert Ajnštajn verovao u astrologiju i verno čitao svoj nedeljni horoskop. Zvezde su od uvek bile izvor inspiracije i izvor života.

saznajte više

Živa

Živa

Živa je teški metal sa toksičnim svojstvima. Oslobađanje žive u životnu sredinu nastaje kao posledica raspadanja živinih ruda, ili kao posledica ljudske aktivnosti kao što su industrijski procesi, rudarstvo, krčenje šuma, spaljivanje otpada i fosilnih goriva.

saznajte više

Da li je atom izvor elektriciteta?

Da li je atom izvor elektriciteta?

Sve je sastavljeno od atoma: knjiga koju čitate, sto za kojim sedite, kuća u kojoj stanujete, drvo ispred vaše kuće, vi sami, vazduh koji udišete...

saznajte više