Često vidimo samo vrh sante leda

Gotovo uvek je tako u životu. Da li je za to kriva naša površnost, naše emocije ili fizika? Nisam ekspert za emocije, ali za fiziku pomalo jesam.  

Samo malo fizike (pogledajte podsetnik Ravnoteža tela) je potrebno znati pa da saznamo da se u vodi, skriveno od pogleda, nalazi veći deo sante leda (To je prevideo kapetan Titanika). Ako je gustina morske vode 1030 kg/m3 a gustina leda  900 kg/m3 možemo da odredimo koji deo sante leda se nalazi potopljen u vodi. Iz uslova plivanja tela, da je proizvod gustine tela i njegove zapremine jednak proizvodu gustine tečnosti  i zapremine potopljenog dela tela (ρV= ρ1V1), zamenom vrednosti za gustinu dobijamo da je 900V=1030V1, odnosno, da je V1=0,87V. To znači da je pod vodom skoro 9/10 celokupne zapremine sante leda. Zato kada vam se učini da je pred vama mali kontrolni iz fizike ili problem, zastanite, razmislite i napadnite ga svom snagom – možda se ispod površine krije veći deo sante leda.