Tim

Marjana Brkić

Marjana Brkić

Gostujući predavač

Marjana Brkić je istraživač saradnik Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković". Student doktorskih studija na Biološkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, kao i na Univerzitetu u Gentu. Bavi se neuronaukama, sa akcentom na Alchajmerovu bolest.

Do sada je publikovala sedam naučnih radova u međunarodnim časopisima. Učestvovala je na jednom domaćem i tri međunarodna projekta, od kojih je jedan iz popularizacije nauke. Član je Evropskog i Američkog društva za neuronauke, kao i Društva za neuronauke Srbije. Pored toga angažovana je i na predmetu Neurobiologija na Biološkom fakultetu kao saradnik u nastavi, a kao predavač posećuje i IS "Petnica". 

U slobodno vreme bavi se ronjenjem i fotografijom.