Tim

Predrag Mitrović

Predrag Mitrović

Gostujući predavač

Apsolvent Šumarskog fakulteta u Beogradu. U toku studija se fokusira najviše na biološke aspekte šumarstva, dendrohronologiju i proučavanje semenarstva i gajenja šuma. Tokom studijama ostvaruje brojne kontakte sa kolegama iz bliskih naučnih disciplina sa kojima na dalje radi na interdisciplinarnom proučavanju šumskih ekosistema.

Višegodišnji i aktivni član Biološkog istraživačkog društva Josif Pančić, vodio je botaničku sekciju i sekciju snalaženja u prirodi - buchcraft.

Učesnik na brojnim festivalima koji promovišu nauku i istraživanja. Veliki zaljubljenik u prirodu i istraživačke terene. Multiinstrumentalista i aktivista za očuvanje prirodnih dobara, prava životinja i socijalna prava.